arge

ReinCore, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü AR-GE bölümü ile yeni ürünlerin ve teknolojilerin ülkemize kazandırılmasına öncülük etmekte, uluslararası kuruluşlar ile ortak araştırma projeleri hazırlayarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sektörünün en yenilikçi şirket olma hedefine emin adımlarla yürümektedir.

ReinCore AR-GE’nin temel görevi, müşterilerin mevcut ve gelecekteki isteklerine, belirlenen standartlarda ürünlerin üretimi için gerekli projeleri geliştirmek ve buna bağlı yatırımları yapmaktır. Yatırımlarda temel kriterimiz, ideal kalite – maliyet performansını yakalamaktır. Teknolojiye yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde ürün gamımız sürekli gelişmektedir.

AR-GE’miz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma kuruluşları ve enstitüler ile sürekli bir işbirliği içindedir. Bilgi paylaşımını daha etkili sürdürebilmek amacıyla konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı fuar, konferans, seminer ve kongrelere katılarak sadece ülkemizin değil, dünyanın ihtiyacı olan malzeme, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine hizmet etmekten gurur duyuyoruz.