iş-sağlığı-ve-güvenliği-600x300

ReinCore, tüm faaliyetlerini kapsayan ve OHSAS 18001 standardı gereklerini karşılayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi kurmuştur ve işletmektedir. Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme sonucu İSG riski yüksek görülen konuları bu sistem içerisinde yönetmektedir.
Rein Core Olarak,

İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
Çalışanlarımızın İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi,
Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.