insankaynakları-600x300

İnsan Kaynakları Departmanımız; ReinCore’nin politikası, misyonu ve temel değerleriyle uyumlu, sektöründeki lider konumunu yetişmiş nitelikteki personeliyle koruyup büyüteceğine inanan, değişime açık, çalışanına değer veren, sosyal ve teknolojik yenilikleri takip eden ve en kısa zamanda bünyesine katan insan gücü ve müşteri odaklı şirket olma yolunda çalışmaktır.

İnsan Kaynaklarının politikamızın temel ilkeleri

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,
Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmak ve gelişmesi için gerekli yatırımları yapmak,
Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemek,
Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “kurum kültürü, motivasyonu ve bilinci”nin oluşmasını sağlamak,
Personelimizin görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak,
Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi teşvik etmek,
Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.