Ürün Hakkında

Yapı donatı çeliklerinin, bindirme olmadan yüksek dayanım verebilecek şekilde birleştirilmesi için tasarlanmış mekanik bağlantı sistemidir, bu sistemde donatı çelikleri uçları bir üst çapa soğuk dövme ile şekillendirildikten sonra diş açılır ve birleştirme manşonu kullanılarak beton kesit içerisinde donatı yoğunluğunun homojen ve muntazam bir yapıda olmasını sağlar. 

  • TSE 500 9.2.3 Manşonlu Ekler: Betonarme yapı elemanlarında kullanılacak manşonlu eklerin, hem çekme hem de basınç altında, manşonla bağlanan donatı çubuğu için standardlarda öngörülen minimum karakteristik akma dayanımının 1,25 katı dayanıma sahip olduğu deneylerle kanıtlanmalıdır.

Teknik Detaylar

Ürün Broşürü

Ürün Broşürünü İndirmek İçin Tıklayınız

Ürünün Teknik Bilgiler

Ürünün Teknik Bilgileri İndirmek İçin Tıklayınız

Avantajları

Düşük gözeneklilik, Mükemmel geçirimsizlik, Düşük su absorpsiyonu, Yüksek yoğunluk, Yüksek beton dayanımı sınıfı (İstenildiğinde 100 Mpa a kadar), Yüksek yük taşıma kapasitesi, Yapısal beton ile aynı malzeme özellikleri, Yapısal beton ile mükemmel bağdaşma ve çatlaksız birleşerek tam bütünlük, TSE 13652 ve BSI 7973-1:2001 Standartları Uygunluğu, Yüksek ısı ve yangın dayanımı, Düşük su absorpsiyonu