Deprem izolasyonu – EPS deprem izolatörleri

Sürtünmeli Sarkaç İzolatörler (Friction Pendulum Bearing) yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilen cihazlardır. Bu cihazlar, yapının salınım periyodunu artırarak yıkıcı özellik taşıyan kritik bölgeden uzaklaşmasını ve yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini temin eder. İzolatöre gelen yatay kuvvetler statik sürtünme kuvvetini aşar ise alt ve üst plakalar arasında yer alan çelik küre konkav şekilde üretilmiş olan alt…

Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi

Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ, Oğuzhan KELEŞTEMUR ÖZET Beton yapı uygulamalarında çok geniş uygulama alanına sahip bir malzemedir. Ancak, betonun gevrek bir malzeme olmasından dolayı bazı uygulamalarda farklı malzemeler ile desteklenmesi gereği doğmaktadır. Daha sünek bir yapı kazandırabilmek amacıyla betona katılan malzemelerden biride cam elyaftır. Cam elyaf katkısı, betonda oluşan çatlakların ani olarak yayılmasını engelleyerek beton…

Mantar Döşeme Demir Paspayı Elemanı Ve Sehbası

Mantar tipi döşemelerde üst kısımdaki donatıyı yerinde tutmaya yarar. Ayak uç kısımlarına takılan plastik kılıflar metalin paslanmasını ve batmasını önler. Üst kısmına teşkil edilen istavroz, elemana gerekli sağlamlığı verir. Sehpa, ayakuçlarındaki plastiklerle alt kalıbın üzerine oturur. Apışında mantar döşemedeki boşluğu sağlayan kalıp vardır. Üzerine üst donatı yerleştirilir.

Paspayı Nedir ?

Marmara bölgesinde 1999 yılında yaşadığımız iki büyük depremin ardından İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerimizde yaşayan vatandaşlar binalarının olası bir depreme karşı incelenmesi işine önem vermeye başladılar. Gerek kendi yaptıkları gerekse bir uzman aracılığıyla yaptırdıkları incelemeler sırasında, yapıların bodrum katlarında daha büyük miktarda olmak üzere beton taşıyıcı elemanlarda korozyon adı verilen bir oluşum ile karşılaşıldı.…